Страницы: 0, 1, 2

 • AGENCY
 • ЗАКОНОДАВСТВО
 • LEGISLATION
 • ПУБЛІЧНІСТЬ
 • PUBLICITY
 • Рибоохоронна діяльність
 • Fish protection
 • Leadership
 • Структура агентства
 • Structure of the Agency
 • Про агентство
 • About Agency
 • Регуляторна діяльність
 • Regulatory activity
 • Нормативно-правові акти
 • Normative legal acts
 • Міжнародно-правові акти
 • International legal acts
 • Консультації з громадськістю
 • Consultations with the public
 • Публічна інформація
 • Public information
 • Публічні закупівлі
 • Public procurement
 • Плани
 • Plans
 • Оголошення
 • Акти Президента України
 • Acts of the President of Ukraine
 • Акти Кабінету Міністрів України
 • Acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine
 • Накази Мінагрополітики
 • Orders of the Ministry of Agrarian Policy
 • Проекти документів
 • Draft documents
 • Іхтіологія та регулювання рибальства
 • Ichthyology and fisheries regulation
 • Заходи державного нагляду
 • Measures of state supervision
 • Аналіз регуляторних актів
 • Analysis of regulations
 • Голова
 • Head
 • Перший заступник
 • First Deputy Head
 • Заступник
 • Deputy Head
 • Державні підприємства, установи та організації
 • State enterprises, institutions and organizations
 • Вінницька область
 • Vinnytsia region
 • Донецька область
 • Donetsk region
 • Запорізька область
 • Zaporozhye region
 • Івано-Франківська область
 • Ivano-Frankivsk region
 • Місто Київ
 • Kyiv City
 • Київська область
 • Kiev region
 • Миколаївська область
 • Mykolaiv region
 • Одеська область
 • Odessa region
 • Полтавська область
 • Poltava region
 • Тернопільска область
 • Ternopil region
 • Харківська область
 • Kharkiv region
 • Херсонська область
 • Kherson region
 • Хмельницька область
 • Khmelnytsky region
 • Черкаська область
 • Cherkasy region
 • Чернівецька область
 • Chernivtsi region
 • Звіти
 • Reports
 • Звернення громадян
 • Resorts of citizens
 • Консультативно-дорадчі органи
 • Advisory bodies
 • Науково-технічна рада
 • Scientific and Technical Council
 • Науково-промислова рада
 • Scientific and Industrial Council
 • Органи рибоохорони
 • Fish protection bodies
 • Волинська область
 • Volyn region
 • Дніпропетровська область
 • Dnipropetrovsk region
 • Житомирська область
 • Zhytomyr region
 • Закарпатська область
 • Zakarpatska region
 • м. Київ та Київська область
 • Kyiv City and Kiev region
 • Кіровоградська область
 • Kirovohrad region
 • Луганська область
 • Lugansk region
 • Львівська область
 • Lviv region
 • Рівненська область
 • Rivne region
 • Сумська область
 • Sumy region
 • Чернігівська область
 • Дозвільна система
 • Permit system
 • Адміністративні послуги
 • Administrative services
 • Освіта
 • Science
 • Міжнародна діяльність
 • International activity
 • Світовий досвід управління рибним господарством
 • World experience of fisheries management
 • Співробітництво в рамках міжнародних організацій
 • Cooperation within international organizations
 • Співробітництво з Европейським Союзом
 • Cooperation with the European Union
 • Вакансії
 • Vacancies
 • Корисні посилання
 • Useful links
 • Реагування на критику
 • Responding to criticism
 • Антикорупційна діяльність
 • Anti-Corruption Activity
 • Нормативно-правові акти у сфері дозвільної системи
 • Normative legal acts in the permit system
 • Дозвільні документи
 • Permit documents
 • Взаємодія дозвільних органів та центрів
 • Interaction of permit bodies and centers
 • Реєстр документів дозвільного характеру
 • Register of permit documents
 • Актуальна інформація
 • Relevant information
 • Пояснення
 • Explanations
 • Laws of Ukraine
 • Codes of Ukraine
 • Public Council
 • Внутрішній аудит та перевірки
 • Internal audit and inspection
 • Плани проведення консультацій
 • Plans of the consultation
 • Звіти про опрацювання запитів на публічну інформацію
 • Reports on processing requests for public information
 • Запитання - відповіді
 • Questions and answers
 • Правила рибальства
 • Fishing regulations


 • Страницы: 0, 1, 2